Σχετικά με εμάς

Η Ambience αποτελεί μία νέα εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της προώθησης, επεξεργασίας και υποστήριξης εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων για κάθε εταιρεία (Outsourcing). Έχοντας ως γνώμονα την ραγδαία αλλαγή και εξέλιξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με κύριο χαρακτηριστικό την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με την αγορά και τον καταναλωτή για την επίτευξη επιτυχίας σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με πελατολόγιο που απαρτίζεται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς, σκοπός της εταιρίας μας είναι να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας:

 • Ανάπτυξη (γρήγορα)
 • Βελτίωση (στα οικονομικά τους μεγέθη)
 • Αναβάθμιση (στις υπηρεσίες & στα προϊόντα)
 • Εκσυγχρονισμό (στο απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον)
 • Λειτουργικότητα (εύρωστα & αποτελεσματικά)
Λειτουργούμε ως αξιόπιστος εταιρικός συνεργάτης 365 ημέρες το χρόνο, 24ώρες το 24ωρο, ο οποίος σχεδιάζει, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει με ακρίβεια τις υπηρεσίες που οι πελάτες του έχουν πραγματικά ανάγκη, με κύριο στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών αμφίδρομης και εξατομικευμένης επικοινωνίας και την πλήρη διαχείριση όλων των καναλιών αυτής.
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προσφέρουμε:

 • Πληθώρα εξειδικευμένων υπηρεσιών
 • Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Ποιότητα των υπηρεσιών (διαχείριση/ προστασία δεδομένων)
 • Πλήρη διαθεσιμότητα
 • Σχέση αμφότερου κέρδους (win win)
 • Οργάνωση & Αποτελεσματικότητα υπηρεσιών
 • Συμβάσεις έργου (ευελιξία τιμολόγησης)
 • Μείωση λειτουργικών εξόδων
 • Άμεση έναρξη και ταχύτατη ολοκλήρωση
 • Άρτια οργανωμένη και σύγχρονη υποδομή
Κερδίζετε:
 • Εξειδίκευση και εξατομίκευση υπηρεσιών
 • Αύξηση περιθωρίου κέρδους
 • Επαγγελματισμός - Υπευθυνότητα - Ασφάλεια και σιγουριά
 • 24/7 365 μέρες
 • Εξοικονόμηση χρημάτων - Μείωση κόστους
 • Αύξηση και διατήρηση πελατολογίου
 • Άρτια κοστολόγηση (τιμολόγηση κατά περίπτωση)
 • Εξοικονόμηση πόρων (ανθρωπίνων & υλικών)
 • Άμεση επικοινωνία με μεγάλο πλήθος πελατών σε μικρό χρονικό διάστημα
 • Υψηλές δυνατότητες κάλυψης σε μέγεθος βάσης και χρόνο εκτέλεσης