Υπηρεσίες

Telesales - B2C

Telesales – B2C

 • Telesales (cold calling): τηλεφωνικές πωλήσεις από άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Cross selling / up selling: πώληση ενός επιπλέον προϊόντος/υπηρεσίας σε ένα ήδη υπάρχον πελατολόγιο / αγορά και ενός αναβαθμισμένου, ακριβότερου ή επιπλέον προϊόντος/υπηρεσίας από τον πελάτη
 • Καμπάνιες Loyalty & Retention: καμπάνιες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της πίστης των πελατών στα προϊόντα /υπηρεσίες της επιχείρησης παρέχοντας μία προσαρμοσμένη προσφορά/κίνητρο
 • Έρευνες αγοράς: εξερχόμενες κλήσεις προς τις κατά διαστήματα αγορές-στόχους με σκοπό την διερεύνηση και καταγραφή της τάσης της αγοράς, την διείσδυση της επιχείρησης στην αγορά και τις προτιμήσεις των καταναλωτών
 • Follow up σε direct mailings: ένα νέο κανάλι πωλήσεων χρησιμοποιούμενο για άμεσες δραστηριότητες marketing

B2B

B2B

 • Δημιουργία Lead: δημιουργία ευκαιριών πώλησης για μεγάλες επιχειρήσεις και αυτόνομες εταιρίες
 • Ορισμός Ραντεβού: δημιουργία ραντεβού για μεγάλες επιχειρήσεις και αυτόνομες εταιρίες

Εισερχόμενες Κλήσεις

Εισερχόμενες Κλήσεις

 • Overflow: διαχείριση των κλήσεων που δεν δύναται να απαντήσει η επιχείρηση λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας, απουσίας, κ.τ.λ.
 • Help Desk: εξυπηρέτηση πελατών μέσω εισερχόμενων κλήσεων με τη μορφή μίας γραμμής υποστήριξης ακόμα και σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα προς διευθέτηση
 • Παραγγελιοληψία: διαχείριση και διεκπεραίωση των παραγγελιών που γίνονται για ένα εύρος προϊόντων/υπηρεσιών

Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγια

 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων βάσει ειδικών κριτηρίων: πραγματοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για εξοικονόμηση πόρων και χρόνου

Data Entry

Data Entry – Back Office

 • Εκτύπωση / εμφακέλωση: ανάληψη των εργασιών εκτύπωσης και εμφακέλωσης των δεδομένων και αρχείων της εκάστοτε επιχείρησης
 • Διανομή: διανομή πληροφορίας σχετικά με την επιχείρηση σε οποιουδήποτε είδους έντυπη μορφή (π.χ. διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων)
 • Καταχώρηση: καταχώρηση αρχείων, δεδομένων, αποτελεσμάτων, κ.τ.λ. της επιχείρησης στις βάσεις δεδομένων αυτής

Διάθεση Προσωπικού

Διάθεση Προσωπικού

 • Διαδικασίες Αξιολόγησης / Πρόσληψης: διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αξιολόγηση και την επιλογή του κατά περίπτωση κατάλληλου προσωπικού
 • Διάθεση έμπειρου προσωπικού σε εγκαταστάσεις τρίτων: εκπροσώπηση της εταιρίας σε περιπτώσεις που χρειάζεται η παρουσία και ενασχόληση έμπειρου προσωπικού σε εγκαταστάσεις τρίτων