Εξοικονομήστε μαζί μας

Ηλεκτρονική Διαχείριση και Παρακολούθηση της Αίτησης

Πανελλαδικό Δίκτυο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών

100% Επιδότηση Τόκων Δανείου Alpha Bank

Κατάλογος Αξιόπιστων Προμηθευτών

Δώστε αξία στην κατοικία σας

Γιατί Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

 • Ποσοστό επιχορήγησης έως και 70% για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
 • Εξοικονόμηση χρημάτων με μείωση των ενεργειακών αναγκών
 • Αύξηση της αξίας της κατοικίας
 • Δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια (7 κατηγορίες)

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα...

Ενώνουμε όλα τα κομμάτια παζλ

Γιατί Ambience

 • Σύμβουλος Έργου με Χρήση εξελιγμένων μέσων και διαδικασιών
 • Άμεση δανειακή πρόσβαση στην συναργαζόμενη Τράπεζα Alpha Bank
 • Συνεργαζόμενοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές σε όλη την Ελλάδα
 • Προτεινόμενοι Προμηθευτές

Δείτε όλες τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε...

Εξοικονομείστε και κερδίστε

Γιατί Alpha Bank

 • 35.000 Bonus πόντοι, που ΜΟΝΟ η Alpha Bank χορηγεί στους πελάτες της
 • Το πρόγραμμα επιδοτεί 100% του τόκους, για όλη τη διάρκεια του δανείου
 • Είναι δυνατή η προεξόφληση, μέρους ή όλου του δανείου, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιβάρυνση
 • Δεν απαιτείται προσημείωση

Δείτε τον πίνακα εισοδηματικών κριτηρίων

Η Ανάθεση Διαχείρισης του Αιτήματος στην AMBIENCE είναι o Σίγουρος Δρόμος!

Με τους νέους ευνοϊκότερους όρους του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ, αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας και Εξοικονομήστε χρήματα Μαζί μας!!! Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της ηλεκτρονικής σας αίτησης ώστε να διασφαλίσουμε μαζί το μεγαλύτερο ποσοστό επιδότησης. Ως σύμβουλος έργου σχεδιάζουμε μαζί σας το πλάνο αναβάθμισης της κατοικίας σας και φροντίζουμε για την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πίνακας εισοδηματικών κατηγοριών

Ελάχιστες Ενεργειακές Απαιτήσεις

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να:
Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ).

O συνδυασμός των παρεμβάσεων που θα γίνουν για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1 ή 2 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος ορίζεται ταυτόσημος με το στόχο της ανωτέρω α’  περίπτωσης. Σε αντίθετη περίπτωση ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος ορίζεται ταυτόσημος με το στόχο της ανωτέρω β’ περίπτωσης.

Εάν το υλοποιηθέν έργο αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτηρίου/ της κτηριακής μονάδας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα πρέπει, επιπλέον των ανωτέρω, το σύνολο των παρεμβάσεων να οδηγεί στην κατάταξη του κτηρίου/της κτηριακής μονάδας στην ενεργειακή κατηγορία Β, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθ. 7 του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Σε περίπτωση που η επίτευξη της κατηγορίας Β δεν είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτή, το ανακαινιζόμενο κτήριο/κτηριακή μονάδα θα πρέπει να κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία που προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.